بزرگترین اتاق فرار در ایران

آخرین مطالب داستان ها

ادامه ی داستان عمارت تسخیر شده (قسمت هشتم)
یکشنبه، 20 مرداد ماه 1398 ادامه ی داستان عمارت تسخیر شده (قسمت هشتم)

نمی دانستم که چه باید بکنم، کاملاً گیج و منگ به اطرافم می نگریستم، جایی که در آن قرارداشتم، گودالی بود سیمانی که در کف آن قالیچه ای قرار داشت که پیش تر درب فوقانی این گودال را پوشانیده بود ...

بیشتر بخوانید

ادامه ی داستان عمارت تسخیر شده (قسمت هفتم)
پنج شنبه، 17 مرداد ماه 1398 ادامه ی داستان عمارت تسخیر شده (قسمت هفتم)

صدایی مهیب از فضای جلوی درب وردی عمارت بلند شد، صدایی که گویای حرکت تخته سنگی عظیم بر روی تخت سنگ دیگری بود، ولی هیچ چیز به چشم نمی خورد، فورا به سمت درب ورودی عمارت رفتم،

بیشتر بخوانید

ادامه ی داستان عمارت تسخیر شده (قسمت ششم)
چهار شنبه، 16 مرداد ماه 1398 ادامه ی داستان عمارت تسخیر شده (قسمت ششم)

کفش هایم را درآوردم و به آرامی پاهایم را داخل آب کردم، آب داخل استخر بسیار خنک بود، لرز تمام وجودم را فرا گرفت، اما چه می شد کرد برای یافتن سنجاق سر مجبور بودم به داخل استخر بروم، تا بتوانم این مرحله از این اتاق فرارِ عجیب را نیز پشت سر بگذارم، ...

بیشتر بخوانید

ادامه ی داستان عمارت تسخیر شده (قسمت پنجم)
سه شنبه، 15 مرداد ماه 1398 ادامه ی داستان عمارت تسخیر شده (قسمت پنجم)

با صدای قطره های آب از خواب پریدم، هراسان اطرافم را جستجو می کردم، انگار تمام شب را در خواب بوده ام، نور خورشید از میان شاخ و برگ درختان ...

بیشتر بخوانید