بزرگترین اتاق فرار در ایران

قوانین و مقررات

1- پس از رزرو روز و ساعت، 50% از مبلغ قرارداد به عنوان پیش‌پرداخت به صورت آنلاین پرداخت نمایید، پرداخت مابقی هزینه در محل بازی انجام می‌گیرد. 2- پس از رزرو امکان لغو و یا تغییر زمان و نوع بازی وجود ندارد، لطفاً در زمان رزرو به تمام جزئیات توجه فرمایید. 3- لطفاً پس از رزرو رسید ارائه شده را نزد خود نگه داشته و در زمان حضور به مسئولین تهرومز ارائه نمایید. 4- در صورت پرداخت و عدم دریافت رسید سریعاً از طریق تلفن پشتیبانی سایت پیگیری نموده و با ارائه شماره پیگیری از رزرو خود اطمینان حاصل فرمایید.

فرم ثبت شکایات