بزرگترین اتاق فرار در ایران

آخرین مطالب تست هوش

معمای انیشتین
سه شنبه، 23 بهمن ماه 1397 معمای انیشتین

این مساله را انیشتین در قرن نوزدهم مطرح کرده بود و گفته شده است 98 درصد مردم دنیا قادر به حل آن نیستند. قدرت استنتاج خود را با حل این  معما بسنجید!

بیشتر بخوانید