بزرگترین اتاق فرار در ایران

گیمیفیکیشن

اتاق های فرار به عنوان یک استراتژی یادگیری برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد آموزش ویژه
یکشنبه، 11 اردیبهشت ماه 1401 اتاق های فرار به عنوان یک استراتژی یادگیری برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد آموزش ویژه

اتاق های فرار یکی از جدیدترین راهبردهای یادگیری هستند که می توانند انگیزه یادگیری را از طریق چالش ها تسهیل کنند. در این استراتژی ها، دانش آموزان و دانشجویان باید به صورت تیمی کار کنند و از استدلال، دانش و مهارت های خود برای حل معماها و چالش های مربوط به محتوای برنامه درسی استفاده کنند و به آنها اجازه داده شود تا بازی را در زمان محدودی حل کنند. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر اجرای اتاق فرار بر جریان

بیشتر بخوانید