بزرگترین اتاق فرار در ایران

مقاله اتاق فرار

اتاق های فرار به عنوان یک استراتژی یادگیری برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد آموزش ویژه
یکشنبه، 11 اردیبهشت ماه 1401 اتاق های فرار به عنوان یک استراتژی یادگیری برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد آموزش ویژه

اتاق های فرار یکی از جدیدترین راهبردهای یادگیری هستند که می توانند انگیزه یادگیری را از طریق چالش ها تسهیل کنند. در این استراتژی ها، دانش آموزان و دانشجویان باید به صورت تیمی کار کنند و از استدلال، دانش و مهارت های خود برای حل معماها و چالش های مربوط به محتوای برنامه درسی استفاده کنند و به آنها اجازه داده شود تا بازی را در زمان محدودی حل کنند. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر اجرای اتاق فرار بر جریان

بیشتر بخوانید

تحقیق، پژوهش و مقالات اتاق فرار
پنج شنبه، 13 شهریور ماه 1399 تحقیق، پژوهش و مقالات اتاق فرار

عموماً در ارتباط با مسائل و رویدادهای نوین پژوهش ها و مطالعات متعددی در سطح دانشگاهی صورت می گیرد، در ارتباط با اتاق فرار بعنوان رویدادی نوین در سراسر جهان پژوهش ها، مطالعات و تحقیق های متعددی در سطوح مختلف دانشگاهی صورت گرفته است، در این نوشتار تلاش بر آن است تا با رصد اینگونه مطالعات و ذکر دقیق منابع هریک از آنها گامی کوچک جهت معرفی جایگاه این پدیده ی نوظهور در سراسر جهان داشته باشیم:

بیشتر بخوانید