بزرگترین اتاق فرار در ایران

بهترین اتاق فرار

تحقیق، پژوهش و مقالات اتاق فرار
پنج شنبه، 13 شهریور ماه 1399 تحقیق، پژوهش و مقالات اتاق فرار

عموماً در ارتباط با مسائل و رویدادهای نوین پژوهش ها و مطالعات متعددی در سطح دانشگاهی صورت می گیرد، در ارتباط با اتاق فرار بعنوان رویدادی نوین در سراسر جهان پژوهش ها، مطالعات و تحقیق های متعددی در سطوح مختلف دانشگاهی صورت گرفته است، در این نوشتار تلاش بر آن است تا با رصد اینگونه مطالعات و ذکر دقیق منابع هریک از آنها گامی کوچک جهت معرفی جایگاه این پدیده ی نوظهور در سراسر جهان داشته باشیم:

بیشتر بخوانید

اتاق فرار میدان قزوین
شنبه، 1 تیر ماه 1398 اتاق فرار میدان قزوین

پس از افتتاح اولین اتاق فرار، در شهر تهران روز به روز تعداد اتاق های سطح شهر و کشور افزایش پیدا کردند تا آنجاکه پس از 3 سال (بهار 1398) در بیشتر مناطق شهر تهران اتاق های فراری فعالیت می کردند. این اتاق های فرار عمدتاً در مناطق شمال شهر تهران، غرب شهر تهران و جنوب شهر تهران فعالیت می کنند،

بیشتر بخوانید