آخرین مطالب مقالات

ویژگی های یک اتاق فرار حرفه ای چیست؟
جمعه، 27 مهر ماه 1397 ویژگی های یک اتاق فرار حرفه ای چیست؟

کیفیت طراحی اتاق فرار از مهمترین عوامل در ایجاد محبوبیت یک اتاق فرار به شمار می رود. در طراحی اتاق فرار از بسیاری از تخصص ها بهره گرفته می شود که جمیع این تخصص ها می تواند اتاق فراری استاندارد را برای بازیکنان به ارمغان بیاورد.

بیشتر بخوانید

آشنایی با بهترین اتاق فرارهای جهان
یکشنبه، 22 مهر ماه 1397 آشنایی با بهترین اتاق فرارهای جهان

از آنجایی که واژه ی "بهترین" از واژگان تفصیلی به شمار می رود و در واژگان تفصیلی هیچ قطعیتی وجود ندارد و در این دسته موارد ممکن است از دیدگاه برخی افراد بهترین تعریفی متفاوت از سایرین داشته باشد

بیشتر بخوانید

ترسناکترین اتاق فرارهای جهان کدامند؟
یکشنبه، 22 مهر ماه 1397 ترسناکترین اتاق فرارهای جهان کدامند؟

از آنجایی که واژه ی "ترسناکترین" از واژگان تفصیلی به شمار می رود و در واژگان تفصیلی هیچ قطعیتی وجود ندارد، و در این دسته موارد ممکن است از دیدگاه برخی افراد ترسناکترین تعریفی متفاوت از سایرین داشته باشد، لذا صرفاً

بیشتر بخوانید

1 26 27 28