بزرگترین اتاق فرار در ایران

راه های موفقیت در بازی های گروهی

راه های موفقیت در بازی های گروهی

کار گروهی کردن می تواند موانع بسیار زیادی را از سر راه ما و بسیاری از افراد دیگر بردارد؛ و موفقیت های بزرگی به همراه داشته باشد. بازی های گروهی یکی از بهترین موقعیت هایی هستند که می توانیم به واسطه آنها رفتار درست در یک حرکت گروهی را یاد بگیریم و آن را تمرین کنیم. هیجان بازی و اشتیاق پیروزی موجب می گردد تا انگیزه لازم برای عملکرد گروهی مناسب را به دست آوریم. برای موفقیت در بازی های گروهی باید برخی نکات را مورد توجه قرار دهیم.

نخست اینکه تک تک اعضا گروه باید یکدیگر را به خوبی بشناسند و از توانایی ها و نقاط ضعف هم باخبر شوند. به این ترتیب قادر خواهند بود تا در زمان تقسیم کار و تقسیم نقش بین همدیگر بهترین انتخاب ها را داشته باشند.

نکته دیگری که وجود دارد این است که به یکدیگر اعتماد کرده و اگر خطایی از یکی از اعضا سر زد عصبانی نشده، خونسردی خود را حفظ کرده و کاملا منطقی با این موضوع روبه رو شوند. یکی دیگر از مواردی که در یک بازی گروهی می تواند موفقیت به همراه آورد اجتناب از تکروی و حکمرانی بر سایر اعضای گروه است. باید این موضوع را همواره مدنظر داشته باشیم که ما همگی برابر با هم و برای هدفی واحد تلاش می کنیم و موفقیت گروه موجب شادی یک به یک اعضای گروه خواهد شد.

احترام به یکدیگر، تشویق کردن و روحیه دادن موجب می گردد تا بتوانیم به پیروزی نزدیک و نزدیکتر شویم.

اگر متوجه عملکرد اشتباه توسط یکی از اعضای گروه شدیم، باید به سرعت و با لحنی بسیار خوب این مساله را به او گوشزد کنیم.

اگر به سرنخ جدیدی پی بردیم بهتر است تا هر چه زودتر آن را با گروه خود در میان بگذاریم تا در کنار هم پیروزی شیرین و دلپذیری را تجربه نماییم.

منبع:نظر دهید