بزرگترین اتاق فرار در ایران

تو اتاق فرار حال بدید حال بگیرید

لذت متقابل اتاق فرار

در هر اتاق فرار بنا به صلاحدید طراحان و مجریان آن و توجه به شرایط بازی برای هر گروه از بازیکنان یک گیم مستر و چند دستیار گیم مستر به بازیکنان خدمت رسانی می کنند، گیم مستر و دستیاران وی جهت افزایش رضایتمندی بازیکنان در تلاشند تا تمام توان خود را برای ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر و جلب رضایت بازیکنان از بازی در اتاق فرار مذکور فراهم کنند، حال آنکه بازیکنان نیز با هدف لذت بردن از زمان بازی در اتاق فرار حضور پیدا می کنند.

تمام عوامل حاضر در مجموعه های اتاق فرار اعم از بازیکنان، مدیریت اتاق فرار، طراحان اتاق فرار، گیم مستر و دستیارانش در تلاش هستند تا اوغاتی خوش را خلق کنند، حال آنکه در برخی از گروه ها که البته تعداد این گروه ها بسیار بسیار کم هستند، فرد یا افرادی در بین گروه حضور دارند که در برابر لذت بردن مقاوت می کنند، ایشان تصور می کنند که در اتاق فرار به یک باشگاه ورزشی آمده اند و می بایست فضای گسترده ای برای جست و خیز داشته باشند، و یا آنکه آمده اند برای خوش گذرانی و برای خوش گذرانی خود را محق می دانند که هر طور که می خواهند با عوامل حاضر در مجموعه رفتار کنند، این امر بدیهیست که بازیکنان برای لذت بردن است که در اتاق فرار(اسکیپ روم) حاضر شده اند، ولی گیم مستر زمانی که مشاهده می کند به خودش و یا دستیارانش توهینی صورت می گیرد نمی تواند آن جور که باید و شاید به بازیکنان لذت حاصل از حضور در اتاق فرار را القاء کند، پس پیشنهاد می شود بازیکنان زمانی را برای حضور در اتاق فرار (اسکیپ روم) انتخاب کنند که از لحاظ روحی و جسمی در شرایط مطلوب و مناسبی قرار داشته باشند و به نوعی حس خوب را از فضای بازی دریافت کرده و به گیم مستر انتقال دهند و در ادامه گیم مستر و دستیارانش نیز بتوانند این حس خوب را به بازیکنان با میزان فزاینده ای انتقال دهند.

یکی دیگر از عواملی که سبب می شود انرژی گیم مستر و دستیاران وی به شدت تحلیل رود، تخریب وسایل حاضر در اتاق فرار توسط بازیکنان است، گرچه عموماً گیم مسترها در تلاشند تا اوقاتی خوش را برای بازیکنان به ارمغان بیاورند ولی هریک از وسایل حاضر در اتاق فرار با زحمت و هزینه ی بالای ساخته شده است و خراب شدن هریک از وسایل علاوه بر تحمیل هزینه های قابل توجه زمانی و مالی به مجموعه ی اتاق فرار سبب می شود مجموعه در ارائه خدمات به سایر گروه ها تا بازسازی وسایل تخریب شده ناتوان بماند، پس یکی از عواملی که سبب می شود که گیم مستر نتواند حس خوب را به بازیکنان القاء کند تخریب وسایل بازی در حین بازی است.

منبع:نظر دهید