بزرگترین اتاق فرار در ایران

تاثیر بازی های گروهی روی کارکنان

بازی هایی که ارتباط تیمی می طلبند، به پیشرفت پروژه های کاری که نیازمند فعالیت های گروهی هستند کمک ویژه ای میکند. انجام بازی های گروهی کمک میکند کارمندان بهتر متوجه نقاط ضعف، قدرت و علایق یکدیگر شوند و این فهم  متقابل باعث میشود آنها در محل کار نیز همکاری بیشتری داشته باشند.

اگر بتوانید بازی های گروهی ای را برنامه ریزی کنید که در روند آنها هدف خاصی مشخص شده باشد، برای سازمان شما منافعی از ایندست خواهد داشت:

  • بالا رفتن بهره وری
  • افزایش انگیزه
  • افزایش همکاری
  • تشویق خلاقیت
  • تقویت انرژی مثبت
  • پیشرفت ارتباطات کارمندان

 

بازی گروهی

 

بازی هایی از نوع اتاق فرار در این زمینه عملکرد ثابت شده ای دارند، زیرا در روند این نوع بازی ها گاه یک گروه پنج نفره برای حل معماهای متفاوت به گروه های دو و سه نفره تقسیم میشوند تا در زمان خود صرفه جویی کنند. خیلی زود پس از شروع بازی تک تک بازیکنان متوجه میشوندکه نیاز مبرم به کار گروهی دارند چون زمان و کمک های محدودی برای خروج از اتاق خواهند داشت.

منبع:نظر دهید