بزرگترین اتاق فرار در ایران

گروه یاب تهرومز

با گسترش زندگی شهرنشینی و دنیای مدرن امروزی، روابط افراد از روابط نزدیک و فیزیکی به روابط دیجیتال از راه دور مبدل گردیده است، حال آنکه بسیاری از افراد دوستان بی شماری در فضای مجازی دازند، خانواده هایی دارند که بسیار دورتر از ایشان زندگی می کنند و حتی همکارانی دارند که ممکن است هیچ وقت ایشان را ملاقات نکنند، در شرایطی اینچنینی تکمیل یک گروه که همگی علاقمند به حضور در اتاق فرار باشند بسیار دشوار می شود. حال آنکه استفاده از محیطی صمیمی و دوستانه برای انجام یک ورزش فکری و فراغت از دنیای پر هیاهوی شهری حق هریک از جوانان می باشد.

گروه یاب تهرومز

یکی دیگر از نوآوری های مجموعه ی تهرومز برای عزیزانی که علاقمند به حضور در اتاق فرار می باشند، تلفیق گروه های کم تعداد با یکدیگر می باشد، در این روش بازیکنان می توانند علی رغم تأمین یک گروه قوی با شرایط و ویژگی های مدّ نظر خود گروهی مناسب را جهت حضور در اتاق فرارهای تهرومز داشته باشند، این اتفاق سبب می شود که بازیکنان بتوانند با سایر گروه ها آشنا شده و به دوستانی صمیمی برای یکدیگر مبدل شوند.

بعد از اجرای این نوآوری در مجموعه ی تهرومز بسیاری از مجموعه های دیگر اتاق فرار در کشور عزیزمان از این نوآوری بهترین استفاده را کرده و همین نوآوری را در مفاهیمی همچون هم تیمی، هم گروهی، هم بازی، اکیپ شیم، که همه ی این اسامی کاربردی مشابه با کاربرد گروه یاب تهرومز را دارند، برای یافتن هم تیمی مناسب با سلیقه شما برای حضور در اتاق فرار ایجاد کردند، امید بر آن است تا با بهره گیری از این روش و روش های مشابه شرایط برای تکمیل گروه و تیم مناسب برای اتاق فرار برای همگان میسر شود.

پس از تهرومز که بنیانگزار این ایده برای اولین بار در اتاق های فرار می باشد سایر گروه ها و مجموعه های اتاق فرار نیز تلاش هایی جهت ایجاد چنین طرحی در مجموعه ی خود و یا فراتر از آن برخی از گروه هایی که در دنیای مجازی در قالب گروه های نقد و معرفی اتاق فرار فعالیت می کنند تلاش بر ایجاد همگروهی و هم تیمی برای بازیکنان در قالب تیم های اسکیپ روم باز ارائه نمودند که امید بر آن است همگی این عزیزان بتوانند خدماتی ارزنده به اتاق فرار(اسکیپ روم) و دوستداران اتاق فرار ارائه نمایند، چراکه گسترش و فراگیر شدن اتاق فرار در بین جوانان پیامدهای بسیار خوبی برای میهن عزیزمان خواهد داشت، برخی از این پیامدها عبارتند از:

گذران اوقات فراغت مهیج و دوست داشتنی

ایجاد مهارت برقراری ارتباط با دوستان

بهبود کار گروهی در بین افراد و جوانان

افزایش خلاقیت و نوآوری

افزایش انگیزه ی تمرکز و فکر کردن در بین جوانان

ایجاد انگیزه ی رقابت و پیروزی

ایجاد حس فداکاری و از خودگذشتگی

برای بهره گیری از سیستم درخواست همگروهی می توانید با مراجعه به وبسایت رسمی مجموعه ی تهرومز و "تکمیل فرم درخواست گروه برای بازی" در صف تکمیل گروه قرار گرفته و یا با تماس تلفنی با مجموعه ی تهرومز از همکاران ما درخواست کنید تا این فرم را برای شما تکمیل نمایند.

منبع:نظر دهید