بزرگترین اتاق فرار در ایران

ژانرهای بازی اتاق فرار:

همانطور که می دانید ژانر روشی است برای دسته بندی مضمون یک اثر هنری؛ فیلم، بازی، داستان و …، هر اثر هنری می تواند دارای یک یا چند نوع ژانر مختص به خود باشد، بیشتر نظریات در باب ژانر ها از مفاهیم نقد ژانر ادبی وام گرفته شده است. هر ژانر به مجموعه‌ی ویژگی‌هایی اشاره دارد که دسته بندی اشکال گوناگون بیان هنری یا محصول فرهنگی را امکان‌پذیر می سازد.

در اتاق فرار هم ژانرهای متنوعی وجود دارد که نوع ژانر بر ویژگی های بسیاری در فضای بازی تأثیرگذار است.

انواع ژانر در بازی اتاق فرار:

ژانرهایی که بازی اتاق فرار می تواند داشته باشد بنا به تشخیص طراحان و سازندگان اتاق فرار و مدیران مجموعه می تواند ژانر های متفاوتی باشد، ژانرهایی از قبیل: ژانر تاریخی، ترسناک، تخیلی، جنایی، دلهره آور، سیاسی، فانتزی، فرار از زندان، کارآگاهی، کارتونی، کودکانه، ماجراجویی، معمایی، مهیج، وحشت، وهم آلود از مرسوم ترین ژانرها در بازی اتاق فرار به شمار می روند.

ویژگی های انتخاب یک ژانر:

مدیران اتاق های فرار با بررسی موقعیت فیزیکی و فضایی مجموعه ی خود تصمیم به ایجاد یکی از ژانرهای بازی در اتاق فرار(اسکیپ روم) خود می گیرند. پس از نگارش پیشنویس اولیه داستان بازی، المان های متأثر از ژانر بازی در طراحی محیط اتاق فرار گنجانده می شوند. گاهاً ممکن است برخی از تیم ها و گروه های طراحی اتاق فرار جهت نیل به ژانر بازی از رسالت اصلی اتاق فرار فاصله بگیرند. طراحان و مجریان اتاق فرار همواره باید این مهم را در نظر داشته باشند که اگرچه اتاق فرار مکانیست برای لذت بردن و سپری کردن اوقات به یادماندنی ولی اتاق فرار یک ورزش فکری محسوب می شود نه یک سافاری وحشت بی محتوا!!!

در اتاق فرارهایی با ژانر ترسناک و یا وحشت که در حال حاضر بیشترین طرفدار را از بین سایر ژانرهای اتاق فرار در ایران به خود اختصاص داده است متأسفانه گاهاً توالی حل معما، مرتبط بودن معماها با ژانر بازی، منطقی بودن معماها و چالشی بودن معماها جای خود را به وحشت هایی تکراری و بدون دلیل می دهند که این امر از شأن و منزلت یک اتاق فرار استاندارد خارج است.

منبع:نظر دهید