بزرگترین اتاق فرار در ایران

چه اتاق فرارهایی داخل سایت های تخفیفان و نت برگ قرار می گیرند؟

سایت تخفیفان:
وب سایت تخفیفان خود را نخستین و پرطرفدار ترین وب سایت در حوزه خرید گروهی در ایران معرفی می نماید این وب سایت فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات مطلوب با کمترین هزینه به مشتریان خود آغاز نمود.

 

اتاق فرارهای تخفیفان و نت برگ

 

وب سایت تخفیفان برای عقد قرارداد با مشتریان خود، بازاریابانی را استخدام نموده است که بازاریابان موظف به شناسایی مراکز گردشگری، رستوران ها، مراکز تفریحی، مراکز بهداشتی و آموزشی و … می باشند، که پس از شناسایی مرکز مورد نظر با ایشان وارد مذاکره می شوند، عموماً مجموعه هایی که از بازار فروش خود رضایت مطلوبی ندارند با وب سایت تخفیفان قراردادهایی را منعقد می کنند. یکی از تفریحات پر طرفدار در سال های اخیر اتاق فرار می باشد که وب سایت و مجموعه ی تخفیفان سعی در شناسایی و جذب این مجموعه ها و معرفی و فروش کوپن های آنها را در رأس امور خود قرار داده است.

اتاق فرار نت برگ

چه اتاق فرارهایی با تخفیفان قرارداد دارند؟

عموماً هریک از اتاق فرار های در بدو آغاز فعالیت خود نیاز به معرفی به مخاطبان خود را دارند، و جهت نیل به این امر می بایست هزینه هایی را به مجموعه ی خود تحمیل کنند، از اینرو یکی از بهترین روش ها برای معرفی اتاق فرار به مخاطبان می تواند سایت تخفیفان باشد، ولی پس از گذشت مدتی که مجموعه اتاق فرار مورد نظر به مخاطبان شناسانده شد، معمولاً دیگر نیازی به معرفی توسط وب سایت تخفیفان را نمی بیند، پس به دو روش عمل می نماید: یا بر اساس وفاداری و قدرشناسی نسبت به زحماتی که وبسایت تخفیفان برای مجموعه ی مورد نظر کشیده است، همواره فعالیت خود را ادامه می دهد و یا آنکه کم کم همکاری و فعالیت خود با سایت تخفیفان را کمرنگ می کند و تلاش می کند خدمات اتاق فرار را با کیفیتی بیشتر و بدون واسطه به مخاطبان خود ارائه کند.

ولی در هر دو حالت قرار گرفتن اتاق فرارهای جدیدتر که تجهیزاتی جدید، نو و گرانقیمت در آنها مورد استفاده قرار گرفته است، توسط مجموعه ی اتاق فرار که پیش تر نیز قراردادی را با سایت تخفیفان داشته است در قرارداد با تخفیفان قرار نخواهد گرفت، مگر پس از گذشت مدتی که تجهیزات و وسایل قدری بازگشت سرمایه را برای مدیران اتاق فرار محقق ساخته باشند.

پس عموماً اتاق فرارهایی که چندان شناخته شده نباشند در وبسایت تخفیفان با تخفیف های فوق العاده قرار می گیرند تا مخاطبان آنها را بیابند، و پس از شناسانده شدن دیگر نیازی به ارائه این تخفیف های فوق العاده نمی باشد.

اتاق فرار نت برگ

چه اتاق فرارهایی با نت برگ قرارداد دارند؟

نت برگ نیز همچون تخفیفان وب سایت خود را اولین و بزرگترین سایت تخفیف گروهی در ایران می داند، حال آنکه القابی چون اولین و بزرگترین از القاب تفضیلی به شمار می روند و هر دو وب سایت خود را اولین و بزرگترین می دانند کمی جای تأمل دارد، با این حال نت برگ نیز همچون تخفیفان به دلیل جدید بودن تفریحی تحت عنوان اتاق فرار در ایران و فراگیر شدن همه روزه ی آن در بیان جوانان و نوجوانان معرفی و فروش کوپن های رزرو سانس اتاق های فرار را در رأس امور خود قرار داده است.

قراردادها در وب سایت نت برگ برای اتاق فرار(اسکیپ روم) کمی با قراردادهای تخفیفان تفاوت دارد و تفاوت آن در میزان پورسانتی می باشد که از اتاق های فرار دریافت می کنند که البته این میزان تا حدی قابل تغییر می باشد.

اتاق فرار (اسکیپ روم)هایی که در سایت نت برگ قرار می گیرند نیز همچون اتاق فرارهایی که در سایت تخفیفان قرار دارند، ناچار به ارائه تخفیف های فوق العاده برای شناسانده شدن به مخاطبان می‏باشند، و این گروه از اتاق فرار نیز عموماً در بدو راه اندازی و احداث هر اتاق فرار آن را در لیست تخفیف های وب سایت نت برگ قرار نمی دهند و پس از بازگشت بخش و یا کل سرمایه که ناشی از سرمایه گذاری برای ساخت اتاق فرار مورد نظر بوده است، آن اتاق فرار را در لیست تخفیف های سایت نت برگ قرار می دهند.

منبع:نظر دهید