بزرگترین اتاق فرار در ایران

نقش و جایگاه گیم مستر در اتاق فرار

گیم مستر:

کسانی که تجربه ی حضور و بازی در اتاق فرار را داشته باشند با وظایف، اختیارات و ضرورت فعالیت گیم مستر به خوبی آشنایی دارند، در این نوشتار تلاش بر آن است تا ضمن معرفی وظایف، اختیارات و ضرورت عملکرد گیم مستر در کیفیت اتاق فرار، بخشی از مسائل پشت پرده در مجموعه های اتاق فرار را برای شما عزیزان عنوان نماییم:

گیم مستر موظف است در طول بازی همواره قدم به قدم با بازیکنان همراه باشد، این همراهی بر خلاف سایر رویدادها در اتاق فرار که به صورت فیزیکی و حضوری اتفاق می افتد، به صورت غیر حضوری و از اتاق مانیتورینگ مجموعه کنترل می شود.

گیم مستر در طول بازیِ بازیکنان همواره بازیکنان را از دوربین های مداربسته ملاحظه می کند و سیر عملکرد ایشان را از ابتدای ورود تا به انتهای بازی رصد می کند، گیم مستر خوب گیم مستری است که هیچ وسیله ی سرگرم کننده ای در زمان بازیِ بازیکنان در اختیار نداشته باشد، تلفن همراه و تبلتش را داخل کمد وسایل گذاشته باشد و تنها سرگرمی اش همراهی با بازیکنان باشد. در برخی از اتاق فرارها که چندان هوشمند و مکانیزه نمی باشند وظایف گیم مستر مقداری بیشتر می شود، گیم مستر در اینگونه اتاق ها می بایست حس ترس، هیجان و اضطراب را به موقع به بازیکنان القاء کند، گاه با تکان دادن وسیله ای در اتاق و گاه با پخش صدایی ترسناک و یا هیجان انگیز در اتاق این اتفاقات رخ می دهند، حال آنکه در اتاق فرارهایی که از سیستم های مکانیزه بهره می گیرند این اتفاقات توسط حسگرها، میکروسوئیچ ها و سنسورها صورت می گیرد و وظایف گیم مستر تا حدی محدودی به نظارت بر عملکرد تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی و مکاترونیکی داخل بازی می شود، گرچه در این اتاق ها گیم مستر عموماً یک ناظر بازی به شمار می رود و حتی راهنمایی ها هم به صورت مشخص، منظم و تنظیم شده در زمانیکه بازیکنان نیاز به کمک دارند به ایشان انتقال می یابد، ولی حساسیت توجه گیم مستر به بازیِ بازیکنان اهمیت ویژه ای می یابد و در واقع می توان گفت که گیم مستر در این اتاق ها عموماً باید یک مدیرِ بحران قوی باشد تا یک پیام رسان، این امر از آن جهت حائز اهمیت می گردد که هر وسیله در اتاق فرار دارای طول عمر کوتاهی می باشد و ممکن از بازیکنان تجهیزات و وسایل اتاق فرار را معیوب نموده باشند و این ایجاد عیب در بازی سبب می شود تا وسایل مکانیزه عملکرد خود را به درستی انجام ندهند، در این زمان گیم مستر می بایست با دقت و توجه بالایش مشکل را شناسایی و تا حد امکان بدون آنکه بازیکنان متوجه شوند مشکل را رفع نماید تا حس بازی برای بازیکنان از بین نرود و وسایل و تجهیزاتی که معیوب گشته است کارشان را به درستی انجام دهند، این امر میسر نمی گردد مگر با هنر و دقت گیم مستری که بر مدیریت بحران را به بهترین شکل چیره باشد.

در صورتیکه گیم مستر به وظایف خود به طور کامل و بی نقص عمل کند (در طول بازی، بازیکنان را لحظه به لحظه همراهی کند) در صورت بروز حادثه، مشکل، اتفاق، حوادث غیر مترقبه طبیعی و غیر طبیعی، بازیکنان را به صورت امن و اضطراری از بازی خارج می کند.

نقش گیم مستر اتاق فرار در جلوگیری از تخریب اتاق

گیم مستر یا همان مدیر بازی سه وظیفه ی عمده را در اتاق فرار عهده دار است. این وظایف به دو بخش کلی تقسیم می شوند:

1- پیش از حضور بازیکنان در اتاق فرار

2- در زمان حضور بازیکنان و در طول بازی آنها

 

وظایف گیم مستر اتاق فرار پیش از حضور بازیکنان:

گیم مستر وظیفه دارد به کمک دستیاران و همکارانش پیش از حضور بازیکنان در محیط اتاق، اتاق را مرتب کرده و تمام رمزها و معماها را در جای خود قرار داده باشد. در صورتیکه این وظیفه دارای کوچکترین نقص و اشتباهی باشد سبب می شود بازیکنان در طول بازی دچار سردرگمی گشته و حتی ممکن است با کوتاهی و سهل انگاری احتمالی گیم مستر، زیبایی بازی اتاق فرار از لحاظ طراحی و اجرا به بدترین تجربه ی بازیکنان از اتاق فرار مبدل شود. در بسیاری از موارد مشاهده شده است بازیکنان در طول بازی به دلیل شور و هیجان محیط و داستان بازی و همچنین عجله ای که ناشی از اتمام زمان بازی می باشد؛ ممکن است ناخواسته کلیدها، قفل ها و رمزهای بازی را دچار نقص نمایند. این نقص ها به گونه ای است که گاهاً ممکن است با صرف هزینه و زمان بسیار زیاد قابل جبران باشد و گاهاً ممکن است با صرف زمان کمی قابل حل باشد، با این حال وظیفه گیم مستر آن است که پس از ترک بازیکنان زمانیکه اتاق را برای حضور بازیکنان گروه بعدی مهیا می کند کاملاً به حالت قبل باز گردانده تا بازیکنان در حین بازی دچار سردرگمی نشوند.

وظیفه گیم مستر اتاق فرار در زمان حضور بازیکنان:

این وظیفه خود به دو بخش تقسیم می شود:

1- زمانیکه بازیکنان هنوز وارد بازی نشده اند.

2- زمانیکه بازیکنان وارد اتاق شده و دچار مسائل و مشکلات متفاوتی می شوند و نیاز به کمک دارند.

1- وظایف گیم مستر اتاق فرار پیش از حضور بازیکنان در محیط بازی:

پیش از شروع بازی، بازیکنان می بایست توسط گیم مستر راهنمایی های لازم را دریافت کنند، این راهنمایی ها می تواند شامل قوانین و مقررات بازی، طریقه استفاده از قفل ها، علائم موجود در اتاق و … باشد. همچنین در این زمان گیم مستر موظف است پیش زمینه ای گاهاً مفصل و گاهاً بسیار کوتاه در رابطه با دلیل حضور بازیکنان در اتاق و عوامل تأثیرگذار بر بروز مخمصه ای که در آن گرفتار شده اند؛ را بیان نماید. این بخش از توضیحات را تحت عنوان "پیش درآمد" معرفی می کنند. گیم مستر باید تمام دقت خود را در بیانات خود در بخش پیش درآمد داشته باشد؛ چراکه در صورتی که نکته ای را از قلم بیاندازد، ممکن است بازیکنان را گمراه کند و سبب شود بازیکنان در نیل به هدف خود که همان فرار از اتاق است دچار مشکل شوند و همچنین می بایست گیم مستر از زیاده گویی و پر حرفی بپرهیزد! چراکه با زیاده گویی و پر حرفی ممکن است بخشی از معماهای اتاق را برای بازیکنان فاش کند که این امر سبب می شود بازیکنان از لذت یافتن پاسخ معماها محروم شوند.

 

اتاق فرار تهرومز

 

2- وظایف گیم مستر در زمانی که بازیکنان در اتاق هستند:

زمانیکه بازیکنان در قالب یک تیم وارد اتاق فرار می شوند، در طول بازی ممکن است به هر دلیلی به مشکلی بربخورند. این مشکلات می تواند ناشی از عدم توانایی در حل معما، نیاز به آب، نیاز به وسایل کمکی، نیاز به راهنمایی و … باشد. در این شرایط گیم مستر که موظف است در طول بازیِ بازیکنان، بازی آنها را لحظه به لحظه زیر نظر داشته باشد، می بایست در یاری رساندن به آنها کوشا باشد. حال آنکه ممکن است حتی خطری ایشان را تهدید کرده باشد و یا آنکه نیاز به راهنمایی داشته باشند. البته ناگفته نماند که طراحی اتاق های فرار عموماً به گونه ای می باشد که هیچ وسیله ی خطرآفرینی در محیط اتاق وجود نداشته باشد، ولی بدیهی است هرکجا که موجود زنده ای وجود داشته باشد، تدابیر امنیتی و امدادی نیز لازم به نظر می رسد. پس نکته قابل توجه آن است که گیم مستر در طول بازیِ بازیکنان می بایست لحظه به لحظه بازی را در نظر داشته باشد تا کمک و همیاری به موقع و بجایی به آنها ارائه کند.

جایگاه گیم مستر در جلوگیری از تخریب اتاق فرار:

در صورتیکه گیم مستر به وظیفه ی اصلی خود که دقت مداوم به عملکرد بازیکنان و نحوه حل معماها، عمل کند، در صورتیکه مشاهده کند فردی عمداً و یا سهواً در حال آسیب رسانی به تجهیزات اتاق فرار است می تواند به خوبی از این امر جلوگیری کند ولی گیم مستری که به وظایف خود به درستی عمل نکند می تواند علاوه بر کاهش لذت بازی برای بازیکنان، شرایط را برای کاهش طول عمر تجهیزات اسکیپ روم آماده کند. گیم مستر اتاق فرار تهرومز در صورت لزوم، با راهنمایی های هوشمندانه و مناسب، بازی خاطره انگیزتری را برای شما رقم خواهد زد.

 

 

منبع:نظر دهید