بزرگترین اتاق فرار در ایران

معرفی گروه ها و تیم های طراحی اتاق فرار در ایران

با فراگیر شدن اتاق فرار در سراسر دنیا و کشف جایگاه این بازی زیبا و ارزشمند برای همگان رفته رفته این بازی مرزهای جغرافیایی را زیر پا نهاده و روز به روز در کشورهای متفاوت خودنمایی می نماید.

از طراحی و حضور اولین اتاق فرار در ایران مدت کوتاهی می گذرد، در واقع اولین اتاق فراری که در تهران پایخت کشور عزیزمان فعالیت خود را از بهار 1395 آغاز نمود مدت چندانی نمی گذرد، گرچه در بین طرفداران اتاق فرار اختلاف نظر کوچکی وجود دارد بین آنکه اولین اتاق فرار توسط کدام تیم طراحی و راه اندازی شده است، ولی آنچه بارز و مبرهن است، این است که ظاهراً هر دو اتاق فرار در فاصله زمانی بسیار کوتاهی در همان بهار 1395 با رشد شکوفه های بهاری رشد خود را آغاز نمودند.

در نوشتارهای آتی تلاش بر آن است تا با معرفی اتاق فرارهای شهر تهران و پس از آن معرفی اتاق فرارهای سایر شهرها روند طراحی معما در این اتاق ها را مورد بررسی قرار دهیم.

در تهرومز ما بر این باوریم که رقابتی در بین صاحبان و طراحان اتاق فرار (اسکیپ روم)وجود ندارد و اگر هم رقابتی وجود دارد صرفاً در ارائه خدمات مطلوب تر و جذب رضایت مخاطبان است، جلب رضایت مخاطبان اتاق فرار در هریک از اتاق فرارهای این مرز و بوم می تواند منجر به ایجاد محبوبیت روزافزون برای این بازی مهیج گردد، که این امر می تواند منجر به افزایش سطح اندیشه و تفکر در سطح جامعه می گردد.

امید بر آن است تا تمامی همکاران از معرفی مجموعه هایشان در این مجموعه نوشتار رضایت داشته و مارا در انجام این رسالتمان که معرفی تمام همکاران می باشد، یاری بفرمایند.

منبع:نظر دهید