بزرگترین اتاق فرار در ایران

مزایای اتاق فرار نسبت به سایر تفریحات گروهی

اتاق فرار یک بازی و ورزشی گروهی محسوب می شود، در این بازی که در دسته ورزش های فکری - فیزیکی محسوب می شود، بازیکنان می بایست در فضاهایی که برای این بازی طراحی شده است حضور یافته و سپس با همکاری و کارِ گروهی سرنخ های موجود در اتاق را شناسایی و ارتباط منطقی بین آنها ایجاد نمایند و در نهایت مسیر خروج از فضای مورد نظر را بیابند.

مهمترین ویژگی این بازی لذت ناشی از حل معما و یافتن سرنخ ها در محیطی صمیمی و دوستانه به شمار می رود، در اتاق فرار با یافتن هر سرنخ هیجانی غیر قابل وصف برای بازیکنان پدید می آید، باز شدن هر قفل شبیه به باز شدن دریچه ای به دنیای ناشناخته هاست، در پشت هر قفل اتفاقاتیست که پیش از آن بازیکنان هیچ اطلاعی از آن نداشته اند.

مزایای اتاق فرار نسبت به سایر تفریحات گروهی

چرا پیشنهاد می شود اتاق فرار را همه تجربه کنند؟

در هر  بنا به داستان، سناریو و فضای بازی هیجان غیر قابلی وصفی برای بازیکنان وجود دارد، این هیجان متأثر از چند پارامتر است، که در ادامه به معرفی مختصر هریک پرداخته خواهد شد:

1- هیجان ناشی از اکتشاف و حل معما: بشر ذاتاً عاشق یافتن و به نتیجه رسیدن است، با حل هر معما و ایجاد رابطه منطقی با سایر معماها بازیکنان خود را شبیه به بازیگران فیلم ها و سریال های مهیج می بینند و حل هر معمای انرژی ای مضاعف برای حل معماهای جدید به وجود می آورد.

2- هیجان ناشی از بازی گروهی در کنار عزیزان: با گسترش دنیای دیجیتال، روابط بین دوستان و خانواده ها در قالب ماینتورها، گوشی های موبایل، تبلت ها و سایر دستگاه های دیجیتال خلاصه شده است، حال آنکه در اتاق های فرار حس انجام فعالیت گروهی مهیج کنار عزیزان در حد بسیار زیادی برای بازیکنان تجربه می شود.

3- افزایش کیفیت و راندمان کار گروهی در بین گروه ها: از آنجا که بازی اتاق فرار یک بازی گروهی بسیار تنگاتنگ است، بازیکنان پس از تجربه ی هر بازی اتاق فرار ضعف های کار گروهی و همکاری در بین یکدیگر را شناسایی کرده و در سایر مراحل زندگی با کیفیت بالاتری کار گروهی را تجربه می کنند.

4- افزایش حس ازخودگذشتگی و عشق در بین عزیزان: از آنجا که در بسیاری از سناریوهای اتاق فرار های بازیکنان ملزم به نجات عزیزان خود هستند و در مسیر این نجات بنا به داستان بازی خطراتی فرضی را تقبل می کنند و در طول بازی حس می کنند که این خطرات واقعی هستند، حس از خودگذشتگی و فداکاری در بین ایشان تقویت می شود.

5- یافتن دوستان جدید در اتاق فرار تِهْرومْز: مجموعه ی تِهْرومْز مبتکر اولین روش جهت تکمیل تیم های کم جمعیت با سایر تیم ها می باشد، در این روش گروه هایی با سلیقه ها و شخصیت های متناسب با یکدیگر در کنار یکدیگر برای حضور در اتاق فرار آماده می شوند و پس از خروج از اتاق در می یابند که دوستانی جدید به دوستانشان افزوده شده است.

6- ایجاد انگیزه ی رقابت و پیروزی: در برخی از مجموعه های اتاق فرار با روش های متفاوت برای بازیکنان در قالب تیم های مجزا رقابتی صورت می گیرد که این رقابت سبب می شود بازیکنان با تلاش مضائف در کیفیت کارِ گروهی در تلاش باشند تا از تیم رقیب موفق تر باشند.

7- افزایش کیفیت تمرکز و دقت در بازیکنان: از آنجایی که اتاق فرار یک بازی گروهی معمایی به حساب می آید و تمام سرنخ های مورد نیاز در طول بازی در جای جای اتاق پنهان شده است، بازیکنان می بایست با دقتی مضائف تمام فضا رو بررسی کنند، این دقت و توجه سبب می شود راندمان دقت و تمرکز در بین بازیکنان افزایش یابد.

8- ایجاد مهارت برقراری ارتباط با دوستان: از آنجایی که گروه های حاضر در اتاق فرار عموماً جمع های دوستانه، خانوادگی و کاری به شمار می روند؛ با حضور در اتاق فرار در می یابند که برای حل یک مشکل می بایست به بهترین شکل با یکدیگر ایجاد ارتباط مؤثر کنند.

منبع:نظر دهید