بزرگترین اتاق فرار در ایران

تشابهات بازی هوپ (بازی اعداد) با اتاق فرار

یکی از بازی های دوست داشتنی در بین نوجوانان و دانش آموزان بازی با اعداد (هوپ) می باشد، در این بازی می بایست گروهی از افراد عموماً بین 3 تا 10 نفر بازی را آغاز می کنند.

روش بازی اتاق فرار:

در این بازی می بایست پس از انتخاب گروهی از بازیکنان که می توانند به صورت ایستاده و یا نشسته بازی را انجام دهند، هرفرد در گروهی ترتیبی را به خود اختصاص دهد، به این شکل که اولین نفر در گروه تا آخرین نفر مشخص شود، سپس اولین نفر شروع به شمردن می کند و بلند می گوید: یک، نفر دوم با صدای بلند می گوید: دو و این عمل تا نفر آخر ادامه می یابد با این توضیح که در صورتیکه در قوانین تعریف شده در شروع بازی تعریف می شود که هوپ مضربی از عدد 3، 5، 7 و … باشد به این شکل که در صورتیکه مثلاً هوپ 3 شماره ای در نظر گرفته شود می بایست نفر سوم بجای عدد 3 می بایست با سرعت و واضح بگوید "هوپ"، نفری که می بایست عدد شش را بیان کند به جای عدد شش با سرعت و واضح بگوید "هوپ" و به این ترتیب تمام مضرب های عدد 3 را هوپ عنوان می کنند این عمل تا بدانجا ادامه می یابد که یکی از بازیکنان به جای عدد هوپ عدد اصلی را عنوان کند و یا آنکه در بیان کلمه "هوپ" تأخیر و یا تعللی صورت گیرد.

در این صورت این بازیکن از دور بازی حذف شده و بازیکن بعدی دوباره بازی را از عدد یک آغاز می کند، این عمل تا جایی ادامه می یابد که همه ی بازیکنان حذف شوند و یکی از بازیکنان بعنوان برنده باقی بماند.

تشابهات بازی هوپ با اتاق فرار:

بازی هوپ هم کاملاً شبیه به اتاق فرار ( اسکیپ روم )یک بازی گروهی و هیجانی است، در هر دو بازی اتاق فرار و هوپ می بایست بازیکنان دقت و تمرکز خود را در حد بالایی حفظ کنند، در هر دو بازی اتاق فرار و هوپ بازیکنان می بایست به صورت حضوری در کنار یکدیگر بازی را انجام دهند (البته هر دو بازی دارای نسخه های الکترونیکی و کامپیوتری نیز می باشند که به هیچ عنوان لذت بازی فیزیکی را به دنبال ندارند)

تفاوت های بازی هوپ با اتاق فرار:

در بازی هوپ بر خلاف بازی اتاق فرار بازیکنان در یک رقابت حضور پیدا می کنند حال آنکه در اتاق فرار همه ی بازیکنان در نیل به هدفی مشترک و نه برای پیروزی در مقابل سایر بازیکنان بلکه برای پیروزی تمام تیم تلاش می کنند.

در بازی هوپ بر خلاف اتاق فرار فعالیت فیزیکی قابل توجهی مشاهده نمی شود، و نیاز نیست بازیکنان از جای خود تکان بخورند، حال آنکه در اتاق فرار بازیکنان می بایست تمام محیط اتاق را جستجو کنند.

در هوپ بر خلاف اتاق فرار بُرد متعلق به یک نفر و باخت متعلق با سایرین است حال آنکه در اتاق فرار بُرد متعلق به همه و باخت نیز متعلق به همه می باشد.

اتاق فرار تِهرومز در تلاش است تا زیباترین خاطرات را برای شما و عزیزانتان به ارمغان بیاورد.

منبع:نظر دهید