بزرگترین اتاق فرار در ایران

اتاق فرار و پینت بال

پینت بال ورزشی است گروهی که تقریبا همه‌ی ما در مورد آن شنیده‌ایم، بازی پینت بال به گونه ای طراحی شده است که در آن بازیکنان در قالب دو گروه با یکدیگر به رقابت می پردازند. در این بازی هریک از بازیکنان اسلحه ای مخصوص را در اختیار می گیرند و تلاش می کنند تا با استراتژی و برنامه ریزی مشخص بازیکنان تیم مقابل را مورد هدف قرار داده و تک تک آنها را از بازی خارج کنند.

بازکنان پینت بال نیز می بایست شبیه به اتاق فرار برای این بازی مهیج در مکانی مشخص حضور یابند و به بازی بپردازند. ولی این بازی بر خلاف اتاق فرار نیاز به فعالیت فیزیکی مستمر و بسیار زیادی دارد. در بازی پینت می بایست پیش از شروع بازی بازیکنان بدن خود را گرم کرده و آماده ی ورزشی طاقت فرسا و سخت شوند. در صورتیکه گرم کردن توسط هریک از بازیکنان به صورت کامل صورت نگیرد، ممکن است در طول بازی، بازیکنان دچار آسیب های ورزشی شوند.

در بازی پینت بال بنا به سناریو و داستان بازی، بازیکنان در فضایی حضور پیدا می کنند، فضاهایی که در بازی پینت بال بسیار رایج و معمول است عبارتند از: محیط جنگل، خانه ی متروکه، دعوای خیابانی، گاراژ و … که هریک از مکان های مذکور بنا به شرایط و داستان بازی توسط طراحان بازی شبیه سازی می شوند، و بازیکنان پس از حضور در محیط بازی خود را در محیط های مذکور می یابند، در اینگونه محیط ها عموماً موانع طبیعی و مصنوعی متعددی وجود دارد که بازیکنان برای پنهان شدن از آنها بهره می گیرند.

شرایط بازی پینت بال:

در پینت بال از اسلحه های مخصوص برای شلیک کردن استفاده می شود که این اسلحه ها دارای فشنگ های رنگی با رنگ های خوراکی می باشند، پس از اصابت فشنگ به هریک از بازیکنان فشنگ منفجر شده و لباس بازیکنی که مورد اصابت قرار گرفته رنگی می شود.

هریک از بازیکنان که مورد اصابت گلوله قرار بگیرد از بازی خارج می شود و صبر می کند تا بازیکنان همگروهی و یا گروه مقابل نیز تک تک از بازی حذف شوند. پس از حذف تمام بازیکنان یک دست از بازی تمام شده و یک پوئن برای تیم برنده در نظر گرفته می شود.

بازیکنان در بازی پینت بال برای موفقیت می بایست یک استراتژی مشخص برای حمله کردن و دفاع کردن را دنبال کنند و هریک از بازیکنان با توجه به قدرت بدنی در فضایی از بازی قرار می گیرد و پشت یکی از موانع موجود در بازی پنهان می شود.

تشابهات و تفاوت های پینت بال و اتاق فرار:

اتاق فرار و پینت بال هر دو جزو ورزش های فیزیکی محسوب می شوند، با این تفاوت که در بازی اتاق فرار 90% هوش و استراتژی در حل معما اهمیت دارد و تنها 10% فعالیت فیزیک اهمیت دارد، حال آنکه در پینت بال 90% فعالیت فیزیکی اهمیت دارد و تنها 10% استراتژی و برنامه ریزی اهمیت پیدا می کند.

پینت بال یک ورزش فیزیکی پر هیجان است حال آنکه اتاق فرار (اسکیپ روم) یک ورزش فکری پرهیجان محسوب می شود. برخی از صاحبنظران پینت بال را به دلیل هیجان زیاد به عنوان دومین ورزش مهیج جهان یا شطرنج زنده می شناسند. و بر این اساس می توان اتاق فرار را پازل زنده نامید.

تفاوت دیگر بین اتاق فرار و پینت بال در این است که بازیکنان در اتاق فرار عموماً در پی نیل به هدفی مشترک هستند و دشمن آنها طراحان بازی به حساب می آیند، حال آنکه در پینت بال بازیکنان خود به دو دسته تقسیم می شوند و به مبارزه با یکدیگر می پردازند.

آسیب ها در پینت بال بیش از اتاق فرار (اسکیپ روم) می باشد، و در صورتیکه هر یک از بازیکنان و یا طراحان بازی به موارد امنیتی بازی توجه نداشته باشند، ممکن است آسیب های جدی ای برای ایشان به همراه داشته باشد و خاطره ی یک روز دلچسب و دوست داشتنی را به خاطره ای تلخ مبدل سازد، حال آنکه در اتاق فرار این آسیب ها به ناچیزترین مقدار خود می رسد و در صورتیکه هریک از بازیکنان به دستورات و مفاهیم داخل بازی توجه نکنند ممکن است به وسایل و تجهیزات گاهاً گرانقیمت داخل بازی آسیب برسانند.

منبع:نظر دهید