بزرگترین اتاق فرار در ایران

اتاق فرار میدان قزوین

پس از افتتاح اولین اتاق فرار، در شهر تهران روز به روز تعداد اتاق های سطح شهر و کشور افزایش پیدا کردند تا آنجاکه پس از 3 سال (بهار 1398) در بیشتر مناطق شهر تهران اتاق های فراری فعالیت می کردند. این اتاق های فرار عمدتاً در مناطق شمال شهر تهران، غرب شهر تهران و جنوب شهر تهران فعالیت می کنند، حال آنکه مجموعه ی اتاق فرارهای تِهرومز ابتدا فعالیت خود را در جنوب شهر تهران (میدان قزوین) آغاز نمود.

معرفی میدان قزوین:

میدان قزوین یکی از قدیمی ترین مناطق در شهر تهران به شمار می رود، این در زمان شاه تهماسب در سال 964 هجری قمری، اولین برج و بارو در شهر تهران ساخته شد. طول این بارو بالغ بر شش هزار گام بود و این بارو دارای 4 دروازه بود که دروازه قزوین در مدخل کنونی بازارچة قوام الدوله و شاهپور (وحدت اسلامی کنون) واقع بود.

در سال 1309 (در زمان سلطنت رضاشاه) شهر که وسعتی بیش از پیش یافته بود، نیاز به بازسازی و تعریض فضاها و بناها را مشاهده می کرد، در این زمان به دستور شهردار وقت تهران، تمام دروازه ها تخریب شد و دیگر اثری از این دروازه ها وجود نداشت، با از بین رفتن دروازه قزوین به جای آن یک میدان ایجاد شد که در مرکز میدان 4 پهلوان یک حوض بزرگ را بر روی دستان خود نگه داشته بودند بر این اساس دروازه قزوین نام خود را به میدان 4 پهلوان تغییر داد. پس از مدتی نام این میدان منطبق شد با نام شهردار وقت آن زمان (مهام السلطنه) و پس از آن در سال 1361 به دلیل نامشخصی شهردار وقت دستور به حذف مجسمه های 4 پهلوان گرفت و آنها را در خارج از شهر معدوم نمود، و نام میدان قزوین بر این میدان گذارده شد. با این حال بسیاری از قدیمی تر ها هنوز هم میدان قزوین را با نام دروازه قزوین یاد می‏کنند.

سناریوهایی که برای اتاق های مجموعه ی تِهرومز در ابتدا در نظر گرفته شد دارای ژانرهای معمایی، فرار از زندان، ژانر وحشت و فرار از زندان بودند.

امید بر آن است تا با یاری حق و حمایت گروه های دوستدارِ اتاق فرار بتوانیم کیفیتی در خور و شایسته به شما عزیزان ارائه نماییم، از اینرو همواره این مجموعه تلاش خود را بر آن داشته تا بتواند انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان را سرلوحه ی ادامه ی فعالیت خود قرار داده تا بتواند با استفاده از نظرات شما عزیزان که بزرگترین سرمایه ی تِهرومز به شمار می رود، نقص ها و ضعف های احتمالی را پوشش داده و در بتوانیم نقاط قوتمان را تقویت نماییم.

منبع:نظر دهید