بزرگترین اتاق فرار در ایران

اتاقِ فرار از زندان کوروش

اتاق فرارِ فرار از زندان یک سناریو و یک داستان دوست داشتنی و پر مخاطب در سراسر دنیا به شمار می رود، تقریباً می توان آماری به این شکل ارائه نمود که از بین هر ده اتاق فرار یک اتاق فرار با موضوع فرار از زندان در سراسر دنیا پیاده سازی شده است، هر مجموعه ای سناریو و داستانی را برای اتاق فرارِ فرار از زندان در نظر می گیرد و بنا به آن سناریو معماها و ریتم بازی را کنترل می کند، برخی از اتاق فرارها زندان را در قالب یک زندان عمومی تعبیه می کنند و برخی دیگر بازیکنان را در سلول های مجزا در زندان قرار می دهند، برخی برای زندان راه مخفی و برخی دیگر در زندان اتاق مخفی تعبیه می کنند، که همه ی این شرایط و سناریوها می توانند در صورت اجرای صحیح و خلاقانه برای مخاطبان جذاب و دوست داشتنی باشند.

برای رزور اتاق فرار کلیک کنید

اتاق فرار از زندان (1) اولین تجربه مجموعه اسکیپ می به شمار می رود که این تجربه در اتاق فرار کوروش برای اولین بار در تاریخ دوم خردادماه 1395 اتفاق افتاد.

داستان این اتاق فرار کاملاً مشابه با فرار از زندان (1) در شعبه فلسطین می باشد و شاید لازم بود که ابتدا به معرفی اتاق فرار از زندان (1) شعبه ی کوروش بپردازیم ولی بنا به دلایلی ابتدا به معرفی اتاق فرار فلسطین نمودیم.

ریتم معماها شیوه ی طراحی، داستان و حتی رمز قفل ها در اتاق فرار از زندان شعبه کوروش و اتاق فرار از زندانِ شعبه خیابان فلسطین کاملاً مشابه بوده و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. از لحاظ درجه سختی و زمان بازی هم با یکدیگر هیچ تفاوتی ندارند.

 

 

منبع:نظر دهید