بزرگترین اتاق فرار در ایران

فرار از سلول انفرادی

یکی از دوستان شما به گناه نکرده دریکی از زندان های مخوف گرفتار شده است ...

رزرو و مشاهده جزئیات بیشتر
فرار از سلول انفرادی

یکی از دوستان شما به گناه نکرده دریکی از زندان های مخوف گرفتار شده است، شما و سایر دوستانتان تمام اقداماتی که برای نجات فرد از زندان لازم است را انجام داده اید، ولی گویا فرد و یا افرادی قوی تر سعی بر از سر راه برداشتن دوست شما دارند؛ آنها او را به سلول انفرادی منتقل کرده اند و می خواهند او را در سحرگاه فردا به دار بیاویزند، شما و دوستانتان تنها 80 دقیقه برای نجات او زمان دارید، یا او را نجات می دهید و یا خودتان نیز به سرنوشت او دچار میشوید. * به دلیل شیوع بیماری کرونا استفاده از ماسک در مجموعه الزامی است. * جایزه ویژه فرار از زندان در کمتر از 40 دقیقه: کلیه هزینه ی پرداختی به شما باز گردانده خواهد شد. * جایزه فرار از زندان در کمتر از 50 دقیقه: 50% هزینه ی پرداختی به شما بازگردانده خواهد شد. * جایزه فرار از زندان در کمتر از 60 دقیقه: 25% هزینه ی پرداختی به شما بازگردانده خواهد شد. * جایزه ماندن در زندان بعد از 80 دقیقه: اعدام تمام اعضای گروه