بزرگترین اتاق فرار در ایران

عمارت تسخیر شده

در این بازی می بایست در محیطی وهم آلود ترس و هیجان را در کنار حل معماهای قوی تجربه کنید

رزرو و مشاهده جزئیات بیشتر
عمارت تسخیر شده

شما تصمیم گرفته اید که به همراه دوستانتان به عمه ی پیرتان که مدتهاست از او خبر ندارید سری زده و از احوالش خبری بگیرید، از اینرو به عمارت وی که در یکی از مناطق تهران است رجوع می کنید، خدمتکار وی درب را برای شما باز کرده و شما را به سرسرای عمارت هدایت می کند، پس از خروج خدمتکار متوجه می شوید که ...