اتاق فرار هکر

اتاق فرار هکر آخرین بازی از اتاق فرارهای مجموعه اسکیپ روم دات آی آر (escaperoom.ir) می باشد که در لیست بازی های تهران این گروه قرار گرفته است، این بازی در حال حاضر هنوز افتتاح نشده است و مراحل اجرای خود را سپری می کند.

در این بازی طبق معمول مجموعه اسکیپ روم دات آی آر در تلاش است با ساختارشکنی مخاطبان خود را غافلگیر کند، و در تلاش است با معماهای متنوع رضایت بازیکنان را فراهم آورد.

لازم به ذکر است گرچه در این اتاق فرار هم کما فی السابق می بایست سرنخ یافت، معما حل کرد، قفل باز کرد و در نهایت خارج شد ولی قفل ها در این اتاق فرار رنگ جدیدی به خود گرفته اند و در این اتاق فرار بیش از پیش از امکانات تکنولوژیکی بهره گرفته شده است.

منبع: www.tehrooms.ir