اتاق فرار نجات شهر

 

برخی اتاق فرار نجات شهر را اولین اتاق فرار شهر تهران می دانند، گرچه ما بر این باوریم که اولین اتاق فرار قدمتی فراتر از حتی نجات شهر دارد، و همانگونه که در مقاله "اولین اتاق فرار" گفته شد قدمت اتاق فرار حتی شاید به اندازه عمر بشر باشد، ولی با این حال این اتاق فرار بسیار جذاب و دوست داشتنی مسئولیت اولین اتاق فرار شهر را بر دوش خود می کشد، اگر بخواهیم این اتاق فرار را با داستانی کوتاهی معرفی نماییم آن را اینگونه معرفی می کنیم:

شما و دوستانتان خواسته و یا ناخواسته درگیر اتفاقاتی مرموز می شوید، این اتفاقات مرموز با حضور در منطقه ای تاریخی و خانه یکی از سردمداران حکومتی در دوران قاجار اتفاق می افتد، پس از ورود به این عمارت مسکونی که در جنوب شهر تهران و منطقه بازار واقع شده است متوجه می شوید که طی یک عملیات تروریستی قرار است شهر تهران بار دیگر عذادار شود، با ورود به زیرزمین این عمارت تلاش می کنید تا با کشف سرنخ ها و معماها و ارتباط بین آنها جلوی وقوع این عملیات تروریستی را بگیرید و تروریست ها را ناکام بگذارید.

منبع: www.tehrooms.irنظر دهید