ساخت اتاق فرار

طراحی و ساخت یک اتاق فرار کاری فراتر از یک فعالیت تجاری، اقتصادی، صنعتی، معماری و … است، طراحی اتاق فرار می توان از هرآنچه به ذهن بشر خطور می کند بهره گرفت، برای داشتن یک اتاق فرار مطلوب می بایست ابتدا، داستانی مناسب با ساختمان و ساختمانی مناسب با داستان را در اختیار گرفت، پس از قلم فرسایی و نوشتن داستان بازی می بایست برای بازی سرنخ هایی طراحی نمود که همگی می بایست در راستای داستان بازی صورت گیرد، طراحی اتاق فرار بر روی کاغذ کار چندان آسانی نیست، ولی یقیناً تبدیل کردن سرنخ ها و تصورات طراح به مکانیزمی عملی داخل اتاق فرار کاریست طاقت فرسا، و حال آنکه پس از ساخت اتاق فرار با حضور تیم های پر شور و هیجان داخل فضای اتاق فرار، چالش های جدیدی پدید خواهد آمد که گاهاً غیرقابل پیش بینی است.

پویایی در طراحی و ساخت اتاق فرار:

در یکی از اتاق فرارهای ما وسیله ای دور از دسترس بازیکنان قرار داشت و ایشان می بایست برای رسیدن به آن وسیله، وسیله ای دیگر را می یافتند تا بتوانند از آن وسیله جهت برداشتن وسیله غیر قابل دسترس استفاده کنند، در موارد بسیاری دیده شد که بازیکنان پر شور و هیجان ابتکارهای فوق العاده ای جهت برداشتن وسیله مورد نظر انجام دادند. در یکی از این گروه ها بازیکنان کفش های خود را در آورد، بندهای هر دو کفش را به یکدیگر گره زد، و با قلاب کردن کفش توانست وسیله ی مورد نظر را بردارد.

پدید آمدن مواردی اینچنینی اگرچه ناشی از نبوغ و استعداد بی حد و حصر بازیکنان است، ولی ممکن است ریتم بازی را به گونه ای تغییر دهد که حتی بخش هایی از بازی جذابیتشان را از دست دهند. پس پویایی در طراحی و ساخت اتاق فرار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

پویایی در طراحی و ساخت اتاق فرار بدان معناست که طراحی و ساخت اتاق فرار به هیچ عنوان امری ثابت و مطلق به شمار نمی رود، طراحی و ساخت هر اتاق فرار ممکن است هر روز دستخوش تغییراتی شود.

سازندگان موفق اتاق فرار:

سازندگان موفق اتاق فرار کسانی هستند که بتوانند بر اساس تجربه و مطالعه بسیار از اتفاقات و پیامدهای آتی جلوگیری کنند و بتوانند با طراحی و ساخت صحیح تجهیزات از آسیب پذیری وسایل، بازیکنان، تغییر ریتم بازی برای بازیکنان و … جلوگیری کنند.

طراحان موفق خودشان و ذهنشان را بارها و بارها در محیط بازی قرار می دهند و تمام روش هایی که ممکن است بازیکنان در آینده برای خراب کردن ریتم بازی به کار ببندند را در نظر می گیرند.

جایگاه روان شناسی در ساخت اتاق فرار:

برای ساخت اتاق فرار می توان از تکنولوژی های بسیاری در حوزه مکانیک، الکترونیک، برق، نجاری، معماری و … بهره گرفت، ولی نکته ای که گاهاً طراحان و سازندگان اتاق فرار از آن غافل می شوند توجه به مفاهیم روانشناسی می باشد، توجه به مفاهیم روان شناسی از تمام پارامترهای مؤثر در اتاق فرار مهمتر است.

اگر از زیباترین تکنولوژی ها در فضایی زیبا با دکوری فوق العاده و شرایطی استثنایی استفاده شود ولی توجهی به مفاهیم روانشناسانه نگردد، ممکن است هیچ ذوق و اشتیاقی برای بازیکنان به ارمغان نداشته باشد.

تمام طراحان و سازندگان اتاق فرار بر این باورند که زمانی کار ساخت اتاق فرار را به درستی انجام داده اند که بازیکنان در زمان بازی تواماً هم به آنها ناسزا بگویند و هم آنها را تحسین کنند، در اتاقی که بازیکنان صرفاً طراحان و سازندگان بازی را فقط تحسین کنند بدان معنی است که هیچ چیز غیر قابل پیش بینی ای مشاهده نکرده اند و تحسین آنها به این خاطر است که همه چیز به صورت منطقی انجام شده است، زمانیکه بازیکنان طراحان و سازندگان اتاق فرار را مورد فحش و ناسزای ناشی از هیجان قرار می دهند ممکن است این ناسزاها صرفاً به دلیل ایجاد هیجان شهربازی گونه ای بوده باشد که برایشان پدید آمده است، طراح و سازنده اتاق فرار زمانی کار خود را به درستی انجام داده است که ناسزا و تحسین را تواماً از بازیکنان بشنود.

منبع: www.tehrooms.irنظر دهید