بازی گروهی استاد و شاگرد (اوستا و شاگرد)

بازی گروهی استاد و شاگرد یک بازی گروهی است که می توان با گروه های پر جمعیت (تا 40 نفر) انجام داد، این بازی به گونه ای طراحی شده است که بازیکنان در دو تیم تقسیم می شوند و یک داور در میان 2 تیم قرار می گیرد. بازیکنان هر تیم در کنار یکدیگر و در مقابل بازیکنان تیم روبرو با فاصله ای در حدود 20 متر از یکدیگر قرار می گیرند. هریک از بازیکنان به ترتیب شماره گزاری می شوند، شماره گزاری به صورتی انجام می شود که بازیکنان از شماره 1 تا آخرین نفر هرکدام دارای یک شماره می شوند، و بازیکنان هر تیم با بازیکنان تیم روبرو شماره ای کاملاً برعکس را به خود اختصاص داده اند، بر فرض مثال اگر هر تیم دارای 10 نفر بازیکن است، بازیکن شماره 10 از گروه اول مقابل بازیکن شماره 1، بازیکن شماره 9 از گروه اول مقابل بازیکن شماره 2 از گروه دوم قرار می گیرد و …

حال زمان آن رسیده تا داور توپ ها را در جای خودشان قرار دهد، یکی از توپ ها در میانه میدان و 2 توپ دیگر هر کدام با فاصله 3 متری از هر تیم قرار می گیرد. در این زمان داور در میانه میدان قرار می گیرد و شماره ای از شماره ی بازیکنان را صدا می زند، مثلاً می گوید: 6، در این زمان بازیکن شماره 6 از هر گروه به سرعت به سمت توپ گروه خود می دود و سعی می کند توپ را لمس کند. هر کدام از بازیکنان که زودتر بتوانند توپ را لمس کنند استاد و بازیکن دیگر شاگرد می شود.

حال استاد و شاگرد در میانه میدان در کنار توپ قرار گرفته و استاد حرکات ورزشی ای انجام می دهد که شاگرد ملزم به تکرار آنها می باشد، در این حین استاد از غفلت شاگرد استفاده کرده و توپ میانه میدان را بر می دارد و به سمت تیم خود می گریزد، اگر استاد بتواند به موقع خود را به محدوده ی تیم خود که قبلاً مشخص شده است برساند یک امتیاز اخذ می کند و اگر قبل از اینکه به محدوده برسد شاگرد بتواند دست خود را با استاد بزند شاگر توانسته یک امتیاز برای تیم خود کسب کند.

در خاتمه گروهی که سریعتر مجموع امتیازاتش را به عدد مشخصی که قبلاً تعیین کرده اند برساند، برنده شناخته خواهد شد.

تشابهات بازی استاد و شاگرد با بازی اتاق فرار:

* در بازی استاد و شاگر هم می بایست شبیه به بازی اتاق فرار بازیکنان به صورت گروهی و هوشمندانه عمل کنند.

* در این بازی هم شبیه به بازی اتاق فرار اشتباه هریک از بازیکنان می تواند به ضرر کل بازیکنان تیم منجر شود.

* در این بازی هم شبیه به بازی اتاق فرار زکاوت هریک از بازیکنان منجر به کامیابی تیم می‏شود.

* بازی "استاد و شاگر" و "اتاق فرار" هر دو جزو بازی های هیجانی به شمار می روند و بازیکنان در زمان بازی می بایست تمام هوش و حواس خود را به بازی معطوف سازند.

تفاوت های بازی استاد و شاگرد (اوستا و شاگرد) با اتاق فرار:

* در بازی اتاق فرار عموماً تمام بازیکنان در قالب یک تیم با یکدیگر فعالیت می کنند و هدف تمام بازیکنان فرار از مخمصه ای است که در آن گرفتار شده اند، حال آنکه در بازی استاد و شاگرد هدف بازیکنان شکست دادن تیم مقابل است. همانگونه که مشاهده می کنید بازی اتاق فرار که ریشه ای از کشور ژاپن دارد، نمونه ای فرهنگ همکاری و همفکری جهت تعالی همگی به وضوح مشهود است.

* در بازی استاد و شاگر تنها ابزاری که برای بازی لازم است 3 عدد توپ، جمعی دوستانه و فضایی نسبتاً وسیع است که بتوان در آن بازی کرد حال آنکه در بازی اتاق فرار علاوه بر آن جمع دوستانه، همکاری، همفکری از طرف بازیکنان و وسایل بیشمار گاهاً ساده و گاهاً بسیار پیچیده مورد نیاز است، ولی ضرورتی ندارد که بازی اتاق فرار در فضایی وسیع انجام شود.

* بازی استاد و شاگرد یک بازی هیجانی است و بر اساس فعالیت فیزیکی بنیانگزاری شده است، حال آنکه بازی اتاق فرار نیز یک بازی هیجانی است که اساس آن فعالیت فیزیکی نمی باشد و خلاقیت و یافتن سرنخ ها و رابطه ها حرف اول را می زنند.

منبع: www.tehrooms.irنظر دهید