بازی گروهی آرادا قالدی (وسطی)

بازی گروهی آرادا قالدی (وسطی)

آرادا قالدی یا همان وسطی یک بازی گروهی است که همراه با یک عدد توپ انجام می شود. در این بازی از چهار الی 8 تا 10 نفر می توانند بازی کنند بازی به شکل دو گروه است. با قرعه کشی یک گروه در وسط و گروه دیگر بیرون قرار می گیرد. بازی به این شکل است که افرادی گروهی که در دور گروه وسط میدان قرار دارند می بایست با پرتاب کردن توپ به سمت آنها را هدف گرفته و آنها را بزنند، هر یک از افراد گروه وسط که مورد اصابت توپ قرار بگیرند از بازی حذف می شوند، این کار تا زمانی ادامه می یابد که تمام افراد گروهی که در وسط قرار دارند مورد اصابت توپ قرار گرفته و حذف شده باشند؛ لازم به ذکر است که بازیکنان تیمی که در وسط قرار دارند می بایست تلاش کنند تا توپ پرتاب شده توسط تیم مقابل را پیش از اصابت به زمین گرفته و مانع زمین خوردن آن شوند، در این صورت آنها اصطلاحاً یک بول گرفته اند و می توانند این بول را در زمان مورد نیاز مصرف کنند، مصرف بول ها بدین شکل است که هر بول می تواند در صورت نیاز فردی از افراد گروه را که مورد اصابت توپ قرار گرفته و حذف شده است مجدداً به بازی باز گرداند.

این بازی یک بازی بسیار مهیج است، و بازی اتاق فرار تشابهات و تفاوت هایی نیز دارد که در ادامه به شرح مختصری از این تشابهات و تفاوت ها می پردازیم:

تشابهات بازی وسطی (آرادا قالدی) با اتاق فرار:

* در بازی وسطی هم می بایست شبیه به بازی اتاق فرار بازیکنان به صورت گروهی و هوشمندانه عمل کنند.

* در این بازی هم شبیه به بازی اتاق فرار اشتباه هریک از بازیکنان می تواند به ضرر کل بازیکنان تیم منجر شود.

* در این بازی هم شبیه به بازی اتاق فرار زکاوت هریک از بازیکنان منجر به کامیابی تیم می‏شود.

* بازی وسطی و اتاق فرار هر دو جزو بازی های هیجانی به شمار می روند و بازیکنان در زمان بازی می بایست تمام هوش و حواس خود را به بازی معطوف سازند.

تفاوت های بازی وسطی (آرادا قالدی) با اتاق فرار:

* در بازی اتاق فرار عموماً تمام بازیکنان در قالب یک تیم با یکدیگر فعالیت می کنند و هدف تمام بازیکنان فرار از مخمصه ای است که در آن گرفتار شده اند، حال آنکه در بازی وسطی (آرادا قالدی) هدف بازیکنان شکست دادن تیم مقابل است. همانگونه که مشاهده می کنید بازی اتاق فرار که ریشه ای از کشور ژاپن دارد، نمونه ای فرهنگ همکاری و همفکری جهت تعالی همگی به وضوح مشهود است.

* در بازی وسطی تنها ابزاری که برای بازی لازم است یک عدد توپ و جمعی دوستانه است حال آنکه در بازی اتاق فرار علاوه بر آن جمع دوستانه، همکاری، همفکری از طرف بازیکنان و وسایل بیشمار گاهاً ساده و گاهاً بسیار پیچیده مورد نیاز است.

* بازی وسطی یک بازی هیجانی است و بر اساس فعالیت فیزیکی بنیانگزاری شده است، حال آنکه بازی اتاق فرار نیز یک بازی هیجانی است که اساس آن فعالیت فیزیکی نمی باشد و خلاقیت و یافتن سرنخ ها و رابطه ها حرف اول را می زنند.

منبع: www.tehrooms.irنظر دهید