بازی های گروهی:

بازی های گروهی

با رشد دنیای پر از دغدغه ی امروز رفته رفته افراد از دنیای کودکانه شان فاصله گرفته و مدام از توجه به خواسته های خودشان باز می مانند، هرچه دنیای پر از هیاهوی پیرامونمان دغدغه هایش بیشتر می شود ما نیز از تفریح های کودکانه و دلخوش هایی که می تواند مایه ی رشد و تعالیمان شود باز می مانیم.

در رقابت با این دنیای پر هیاهو اولین مسأله ای که می تواند مارا به دلخوشی های خودمان باز گرداند، بازی کردن است؛ بازی کردن می تواند ضمن رشد همه جانبه افراد، ایشان را از هیاهوی دنیای پیرامونشان دور سازد، بازی کردن زمانی برای افراد دلچسب و گواراتر خواهد بود که در کنار عزیزانشان بازی کنند. بازی کردن گونه های متفاوتی دارد.

بازی با گروه دوستان، همسالان، خانواده، بازی های کامپیوتری (انفرادی و جمعی) و … که هریک از آنها ویژگی های منحصر به فرد خود را دارا می باشد. امروزه بازی های کامپیوتری با گسترش دنیای تکنولوژی جایگزینی شده است برای دوستان، همسالان، خانواده و به طور کلی بازی های گروهی، حال آنکه این نوع بازی پتانسیل های مناسب برای ارضاء روحی و روانی، شخصیتی، فیزیکی، تجربی و بصری سایر گونه های بازی را به دنبال دارد، خود مطلبیست مهم که در بضاعت این نوشتار نمی گنجد.

بازی های گروهی، علی رغم محدودیت هایی که دارا می باشد، می تواند تأثیرات باور نکردنی بر روح و روان، هوش و درایت، همکاری و همفکری، آمادگی جسمانی و بسیاری از پارامترهای دیگر که بنا به نوع بازی و شرایط بازی می تواند وجود داشته باشد، قرار گیرد.

بازی کردن در کنار دوستان، عزیزان و خانواده به حدی حائز اهمیت است که در سالیان اخیر محققین بسیاری در داخل و خارج کشور را بر آن داشته تا تحقیقاتی پیرامون اهمیت و جایگاه بازی کردن برای کودکان، نوجوانان، جوانان و حتی بزرگسالان انجام دهند.

حال آنکه کدام یک از گونه های بازی می تواند نیازهای مارا در این دنیای پر مشغله پاسخگو باشد مستلزم آن است تا هریک از بازی ها را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و نحوه ی انجام آن بازی را به طور کامل بررسی نماییم.

در نوشتارهای آتی تلاش بر آن است تا بازی های سنتی را مورد بررسی قرار دهیم و مقایسه ای هرچند مختصر پیرامون هریک از آنها با بازی اتاق فرار ارائه نماییم.

چراکه بر این باوریم که بازی اتاق فرار بعنوان یک ورزش فیزیکی، فکری پتانسیل جایگزینی مناسب به جای بسیاری از بازی های سنتی و نوین را دارا می باشد، گرچه کارشناسان ما بر این باورند که انجام تمام بازی ها برای افراد لازم و ضروری است ولی به دلیل کسرت در گونه های بازی ها شاید مناسب باشد، یک بازی که پتانسیلی جهت تبدیل شدن به یک بازی و ورزش فکری مادر را دارا می باشد، جایگزین موقت برای سایر بازی ها باشد.

بازی گروهی آرادا قالدی

بازی گروهی استاد و شاگرد

منبع: www.tehrooms.irنظر دهید