ویژگی های بهترین اتاق فرار تهران

همانطور که پیش تر نیز گفته شد بهترین اتاق فرارها می بایست ویژگی هایی داشته باشند که کیفیت بازی برای بازیکنان به گونه ای باشد که ایشان از بازی لذت برده و اوقات خوشی برایشان فراهم شود، پارامترهایی که می تواند بر کیفیت اتاق فرار تأثیر گذار باشد متأثر از 2 پارامتر کلی می باشد که عبارتند از: 1- عواملی که به طراحی و اجرای بازی مربوط می شوند، 2- عواملی که به ارائه خدمات توسط مسئولین حاضر مرتبط می شود، جهت آشنایی با این موارد به بخش اول این نوشتار مراجعه فرمایید.

3-2- توجه گیم مستر به بازی بازیکنان:

یک گیم مستر، می تواند بازی خوب را به یک بازی بد مبدل سازد وبالعکس می تواند یک بازی ضعیف را به یک بازی مطلوب مبدل سازد. در بهترین اتاق فرارها گیم مستر در طول بازی، بازیکنان لحظه ای توجه خود را از بازیکنان جدا نمی کند. در صورتیکه گیم مستر به وظایف خود به درستی عمل کند؛ بلاشک می تواند اتاق فرار را در زمره بهترین اتاق فرارهای شهر قرار دهد.

4-2- وقت شناسی توسط گیم مستر:

در صورتیکه گیم مستر توجه کامل به بازی بازیکنان داشته باشد می تواند به موقع راهنمایی های لازم را به ایشان ارائه نموده و از ایجاد تخریب توسط بازیکنان جلوگیری نماید، ممکن است در زمانی مناسب نیاز باشد نور اتاق فرار تغییر کند، صدایی به گوش بازیکنان برسد، دریچه ای باز شود و یا هر اتفاق دیگری که لازم است بیافتد در صورتیکه این اتفاقات به موقع و درست انجام شود می تواند اتاق فرار را در موقعیت بهترین اتاق فرار قرار دهد.

جمع بندی:

آنچه در طول این نوشتار و نوشتار پیشین به رویت شما عزیزان رسید به هیچ عنوان یک چارچوب قطعی و کامل جهت معرفی بهترین اتاق فرارها به شمار نمی رود، موارد بسیار زیادی وجود دارد که می تواند یک اتاق فرار را به بهترین و یا بدترین اتاق فرار شهر مبدل سازد.

منبع: www.tehrooms.irنظر دهید