بزرگترین اتاق فرار در ایران

راهنمایی (Hint) در اتاق فرار

اتاق فرار ماهیتاً به گونه ای است که هر طراح اتاق فرار برای بازیکنان سرنخ هایی را در اتاق از خود به جای می گذارد، توجه به این سرنخ هاست که سبب رهایی از اتاق فرار می گردد، حال آنکه توجه به این سرنخ ها به بازیکنان حسی همچون حس کارآگاهان حرفه ای همچون شرلوک هولمز، هرکول پوآرو، خانم مارپل و سایر کارآگاهان نامی دست می دهد.

گاهی ممکن است سرنخ ها مقداری دور از تصور و ذهنیت بازیکنان باشد که گیم مستر در این موقعیت وارد عمل می شود و راهنمایی (Hint)هایی را به بازیکنان می رساند، نحوه ی انتقال راهنمایی به بازیکنان عمدتاً از روش های مشابهی پیروی می کند؛ روش هایی چون انتقال تصویر توسط مانیتور، توسط بی سیم یا واکی تاکی توسط موبایل یا تبلت، توسط تلفن، آیفن و بسیاری از روش های دیگر که بنا به شرایط و داستان بازی قابل تغییر می باشد.

در زمانیکه برای بازیکنان در یک اتاق فرار ( اسکیپ روم ) سؤالی پیش میاد و به بن بستی می رسند می توانند از راهنمایی های خود استفاده کنند، و گیم مستر نیز که لحظه به لحظه بازیِ بازیکنان را دنبال می کند، می داند که در این زمان بازیکنان به چه راهنمایی ای نیاز دارند، و گیم مستری که تجربه ی کافی نداشته باشد راهنمایی هایش نابجا و نامناسب خواهد بود.

همانطور که از واژه ی (Hint) بر می آید راهنمایی ها می بایست به صورت اشاره باشند نه پاسخ معما، گیم مسترهای حرفه ای برای هر راهنمایی (Hint) 3 درجه را در نظر می گیرند، بر فرض مثال زمانیکه پاسخ یک معما مثلاً بر روی دیوار توسط اشعه ماوراء بنفش قابل مشاهده باشد، به بازیکنان در درجه اول راهنمایی می گوید، همه جا را با اشعه ماوراء بنفش بگردید، اگر بازیکنان به نتیجه مطلوب رسیدند که نیازی به راهنمایی بیشتر نمی باشد و اگر به پاسخ دست نیافتند در این زمان راهنمایی درجه 2 را مطرح می کند، در این درجه از راهنمایی گیم مستر اشاره می کند که دیوارها را با اشعه ماوراء بنفش بگردید، باز هم اگر بازیکنان نتیجه را یافتند که هیچ و اگر نیافتند این بار نیز پای راهنمایی درجه 3 به میان می آید که گیم مستر به بازیکنان می گوید اشعه ماوراء بنفش را بر روی دیوار فلان قسمت متمرکز کنید.

در این حالت در بازیکنان حس پویایی و جستجو همواره قلیان می کند حال آنکه اگر راهنمایی به صورت یکباره و مستقیم صورت گیرد بازیکنان به نوعی سرخورده شده و حس جستجو در آنها تبدیل به یأس و ناامیدی خواهد شد.

ما در تهرومز به گروه هایی که در اتاق فرار های ما حضور می یابند اعلام می کنیم که ایشان در درخواست راهنمایی (Hint) آزاد هستند و می توانند هر زمان نیاز به کمک و راهنمایی داشتند، درخواست راهنمایی بدهند؛ ولی اختیار ارائه راهنمایی با گیم مسترهای خبره ی ماست، چراکه گیم مستر است که می داند بازیکنان تا رسیدن به نتیجه ی معما چقدر فاصله دارند و به خاطر فاصله ی کوتاهشان با نتیجه سوزاندن راهنمایی هایشان چندان دلچسب نیست.

منبع:نظر دهید